Skip to navigation Skip to main content

Introduksjon

 

Fortescue kartlegger muligheter for å utvikle prosjekter for grønt hydrogen og grønn ammoniakk fra fornybar energi, slik som vannkraft i Norge og Europa. Målsetningen for disse prosjektene er å bidra til utviklingen av verdikjeder for grønn energi i Norge og Europa.

Fortescue har inngått en betinget langsiktig kraftkjøpsavtale (PPA) med Statkraft til å drive et integrert prosessanlegg for grønt hydrogen og grønn ammoniakk, med fullverdig overføringsinfrastruktur og havneanlegg, for transport av grønne produkter til det norske og europeiske markedet. Avtalen gir Fortescue tilgang til fornybar energi tilegnet industriellbruk fra kraftregionen NO4.

I samarbeid med lokale norske konsulenter har Fortescue gjennomført en studie for å identifisere prosjektmuligheter innenfor kraftregion NO4. Studien vurderte en rekke faktorer, slik som eksisterende nett- og kraftkapasitet, nærhet til eksisterende infrastruktur, arealtilgjengelighet, vannkilder, topografi, lokalmiljø og omkringliggende lokalsamfunn.

Studien ledet til at Hemnes kommune ble identifisert som en interessant plassering for et prosjekt. Kommunen treffer godt på kriterier slik som nærhet til kraftinfrastruktur og havnetilgang. I tillegg har kommunen vist interesse for økonomisk utvikling og diversifisering av næringslivet. Regionen har også en lang industrihistorie som er interessant for planene om å etablere et produksjonsanlegg. 

Forprosjekt

 

Fortescue jobber med å kartlegge mulige steder for å etablere et produksjonsanlegg for grønt hydrogen og grønn ammoniakk i Hemnes. Prosjektet er fremdeles i en tidlig fase. Det pågår en forstudie som blant annet innebærer dialog med grunneiere og forskjellige utredninger slik som geotekniske og miljømessige undersøkelser på aktuelle områder. Utfallet av dette vil danne et beslutningsgrunnlag for eventuell prosjektgjennomføring. 

 

 

 

 

Det kreves nøye planlegging, tid, penger, konsultasjon og innspill fra mange mennesker, private aktører og myndigheter for å skape et trygt, ansvarlig og levedyktig prosjekt. Når det er tatt en formell beslutning på et prosjekt i Hemnes vil vi oppdatere lokalsamfunnet på status og neste fase.

Oppdateringer om prosjektet i Hemnes vil bli publisert på denne nettsiden fortløpende, men hvis du har spørsmål, vennligst ta kontakt på norway@fortescue.com. En av våre medarbeidere vil følge opp.

 

Fortescue i Norge

 

Fortescue har mål om å være en langsiktig, positiv bidragsyter i samfunnene hvor vi etablere prosjekter.

I samarbeid med lokale og regionale myndigheter, næringslivsaktører og organisasjoner jobber Fortescue for utvikling av grønne verdikjeder skal gi sysselsetting, og opplærings- og forretningsmuligheter som bidrar til lokal verdiskapning og muligheter for øvrig næringsliv.

Norge har gode forutsetninger for å ta en ledende posisjon i overgangen fra fossil til grønn energi - og samtidig bidra til nye arbeidsplasser og økt verdiskapning. Tilgang til fornybar energi, godt kvalifisert arbeidskraft, styresett og nærhet til det europeiske markedet er nasjonale konkurransefortrinn i denne omstillingen.

Prosjektene som etableres skal bidra til at industrier som er krevende å avkarbonisere, slik som tungtransport, luftfart, skipsfart og industri skal kunne gå over på grønn energi. Dette er i tråd med nasjonale og overordnede mål om å redusere klimagassutslipp og å nå ambisiøse klimamål. Fortescue i Norge fokuserer på å etablere grønne verdikjeder fra produksjon til distribusjon for maritim industri.

Fortescue jobber målrettet med to prosjekter for grønt hydrogen og grønn ammoniakk i Norge, Hemnes i Nordland og Holmaneset i Bremanger kommune i Vestland. Grønt hydrogen og grønn ammoniakk produsert av Fortescue i Norge er tiltenkt det norske og Europeiske markedet.

Holmaneset er i en gjennomførbarhetsfase med sikte på å starte bygging i 2025 og være i drift i 2027. Satsingen er sett på som lovende for at EU skal nå sine mål om å redusere utslipp og gå over til en renere energiøkonomi. Prosjektet har mottatt økonomisk støtte fra EU-innovasjonsfond CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency). For mer informasjon, vennligst besøk Holmaneset-prosjektsiden.

 

 

 

Faktaark  

Kontakt

 

For mer informasjon, vennligst kontakt oss på: norway@fortescue.com

 

We're leading the green industrial revolution

We’re developing the technologies to decarbonise hard-to-abate sectors (like our iron ore operations) while building a global portfolio of renewable energy projects.

Green iron and green steel presents a huge opportunity for the iron ore industry and we are working hard to ensure we are at the forefront of technologies being developed in this regard.

By harnessing the world’s renewable energy resources to produce renewable electricity, green hydrogen, green ammonia and other green industrial products, we’ll help our planet step beyond fossil fuels.

  • Green hydrogen
  • Green steel
  • Critical minerals
  • Solar power
  • Green ammonia
  • Hydropower
  • Wind energy
  • Geothermal energy